српски

english


Благоје Пантелић

Оваплоћење Бога Логоса – теогонија, космогонија, искупљење (Сахаров versus Булгаков)

стране: 115-132

Апстракт

У раду се проматра критика става Сергеја Булгакова да би дошло до оваплоћења Бога Логоса и да није било прародитељског греха, коју је изнео Софроније Сахаров. Прво се испитује исходиште учења Булгакова, јер је Сахаров сматрао да оно није у сагласности са библијско-отачком традицијом, а затим и пет конкретних Софронијевих примедби, да би се потом подробно изложило само христолошко уверење Булгакова. На крају изнесене су (доктринарне) последице става да је пад разлог боговаплоћења.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-31 Булгаков С.

271.2-31 Старац Софроније

преузми пдф