српски

english


Давор Џалто

Техне – ars – creatio

стране: 67-78

Апстракт

У овом раду аутор анализира модерни појам „уметности“ и његову генезу. Аутор сматра да су три античка, грчка и римска појма – техне, ars, creatio – послужила као градивни елементи у конструкцији модерног, западноевропског схватања „уметности“. Идеју „стваралаштва“ као једну од фундаменталних одлика „уметности“, аутор сагледава из библијске песпективе, указујући на њене теолошке, јудео- хришћанске корене.

ДОИ:

нема

УДК:

111.852

7.01

преузми пдф