српски

english


Ксенија Кончаревић

О патристичким изворима неких савремених лингвистичких схватања

стране: 55-66

Апстракт

У раду се разматрају основни постулати православног теолошког, превасходно патристичког, виђења језичког феномена, у првом реду концепције о генези, природи и суштини језика, ставови о мултилингвизму и вредносни судови о појединим језицима.

ДОИ:

нема

УДК:

81'1:27-9"01/07"

преузми пдф