српски

english


Атанасије Јевтић

Христологија Севира Антиохијског није православна

стране: 47-54

Апстракт

Аутор се критички осврће на чланак Питера Фарингтона о христологији Севира Антиохијског, показујући како Севир, највећи монофизитски богослов, умеренији од других „акефалих“ антихалкидонских- антиправославних струја и фракција, није био ни православни нити „кириловски“ богослов, и да његова Христологија није ни православна, ни „кириловска“.

ДОИ:

нема

УДК:

27-31 Севир Антиохијски(049.2)

преузми пдф