српски

english


Ирина Радосављевић

Етос иконе и уметност савременог доба

стране: 55-72

Апстракт

Обнова интересовања за православну иконографију догодила се у време раскида уметности са старим идеалима и у време рађања нове, модерне уметности која је донела нова ликовна решења, нова философска питања и покушаје давања нових одговора. У овом раду бавићемо се местом и смислом иконе у том новом окружењу, сличностима и разликама православне иконографије са модерним сликарством, питањем шта су слобода и аутентичност у иконографији, као и шта је то чиме је икона то што јесте и када она престаје да буде то што јесте.

ДОИ:

нема

УДК:

271.2-526.62:7.036/.037

преузми пдф