српски

english


мр Mирослав M. Поповић

О оснивачима просјачких редова

стране: 29-46

Апстракт

Живот и рад оснивача просјачких редова, Св. Франциска и Св. Доминика, кључни су за разумевање духовности, црквеног живота и друштвеног развоја западног света у 13. веку. Важно је осветлити њихове личности и постигнућа са научног становишта. Рад представља кратак биографски пресек живота и делатности оснивача францисканског и доминиканског реда, са освртом на историјске изворе и култове посвећене њима, као и став науке према личностима које су кључне за разумевање епохе 13. века.

ДОИ:

нема

УДК:

272-36:929 Доминик,свети

272-36:929 Фрањо Асишки, свети

272-788"11/12"

преузми пдф