српски

english


Петар В. Шеровић

„Византијско царство“ или Царство Ромеја?

стране: 15-28

Апстракт

Текст анализира питања око одомаћења традиционалног вештачког начина изражавања и прикладности вештачког назива „византијско“ у науци где и даље убедљиво доминира термин „Византија“ као општеприхваћени назив за Царство Ромеја. Историјска наука осамнаестог и деветнаестог столећа остала је сужањ средњовековних стереотипа западне провенијенције. Ромејско Царство је преименовано у „Византију“ са генералном интенцијом да се изазове „општа амнезија“ о постојању аутентичног Царства Ромеја, одн. Римског царства у средњем веку и о његовој органској вези са сопственом древном прошлошћу. У круговима многих политиколога и публициста на Западу још увек је присутан један симплистички и најчешће негативан приступ при оцењивању „византијске“ цивилизације и „византијског“ наслеђа. Врло је важно скретати пажњу јавности на чињеницу да је Царство Ромеја, као христијанизовано, ка јелинистичком Истоку окренуто Римско Царство, одиграло незамењиву улогу у трансмисији похришћањене источно медитеранске синтезе чија се суштина још увек пројављује преко Источнe православнe католичанске Цркве.

ДОИ:

нема

УДК:

94(495.02):930

преузми пдф