српски

english


др Дара Дамљановић

Ксенија Кончаревић: Руски језик у теологији: обликовање теолошког текста. Техника превођења

стране: 156-158

Извод

Монографија Руски језик у теологији: Обликовање теолошког текста. Техника превођења дело је проф. др Ксеније Кончаревић, нашег врхунског стручњака у области лингводидактике и методике наставе руског језика, аутора више уџбеника за руски језик, врсног преводиоца у области теолошке литературе, стручњака у области теолингвистике. Намењена је студентима основних и дипломских (мастер) студија у циљу формирања њихове комуникативне, лингвистичке, лингвокултуролошке и преводилачке компетенције у владању руским језиком у области академског живота, унутар црквене комуникације, социокултурној и професионалној сфери у домену теологије до нивоа непходног и довољног за њихово даље образовање, самообразовање и будући професионални рад. Монографија је профилно оријентисана на студенте теологије, те је целокупан материјал одабран према критеријумима релевантности за овладавање научним стилом у области теолошких наука, иако теоријско- сазнајни текстови својом израженом информативном и образов157 ном функцијом могу бити од користи студентима било ког факултета.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф