српски

english


арх. Димитрије Љ. Маринковић

Циборијум – порекло, историја и типологија облика

стране: 125-139

Апстракт

У древним цивилизацијама за божанстава се сматрало да се налазе на престолима испод циборијума; у грчко–римском свету циборијуми су имали функцију истицања онога што надкриљују. Процват уметничких делатности подстакнут признавањем хришћанства од стране цара Константина у IV столећу није био лишен античког наслеђа и утицаја. У том и таквом светлу, проналази се и место хришћанског циборијума. У овом чланку аутор укратко разматра порекло, историју и место циборијума у црквеној архитектури.

ДОИ:

нема

УДК:

27-526.3

726.591

преузми пдф