српски

english


Оливер Суботић

Утицај потрошачког друштва на црквену свест савремених хришћана

стране: 115-124

Апстракт

Аутор истражује утицај потрошачког друштва као глобалног феномена на литургијску свест савремених хришћана, доводећи га у везу са вековним индивидуалистичким стремљењима и девијацијама, указујући притом на специфичне одлике конзумеризма као таквог и последице некритичког односа према њему када је реч о животу Цркве.

ДОИ:

нема

УДК:

27-42:316.324.8

271.2-662:316.324.8

преузми пдф