српски

english


Мирослав М. Поповић

Јереси и инквизиција на Западу у 12. и 13. веку

стране: 57-83

Апстракт

Рад представља приказ развоја средњовековних јереси и појава које су их пратиле, са акцентом на јереси катара, валденга и хумилијата у 12. и 13. веку. Дат је осврт на одговор Цркве, настанак инквизиције и њене последице.

ДОИ:

нема

УДК:

272-745(4-15)”11/12”

272-876.4(4-15)”11/12”

преузми пдф