српски

english


арх. Димитрије Љ. Маринковић

Сакрална баштина Јужног Баната

стране: 35-45

Апстракт

Свештено наслеђе Јужног Баната чини уметничко стваралаштво на пољу архитектуре, сликарства и примењене уметности подређених хришћанском култу. Аутор разматра историју, развој и западне утицаје у црквеној уметности и архитектури овог подручја.

ДОИ:

нема

УДК:

271.222(497.11)-662:7

726.54/.71(497.113-13)

75.021.333(497.11)"1882/1914"

преузми пдф