српски

english


Мирослав П. Поповић

Између интерконфесионализма и пуноће

стране: 17-28

Апстракт

У учењу протестантских деноминација о могућности успостављања конфесионалне пуноће на нивоу догмата и предања путем свођења на ‘заједнички именилац’ сажета је сва комплексност поимања интерконфесионализма, са свим својим темељним немоћима (бар како би то Православни посматрали). Овај рад, бавећи се круцијалним сегментима онтолошко- дијалектичке проблематике у трагању за ‘давно изгубљеним’ јединством, могао би се унеколико приближити садржају за наслов ‘Распућа екуменског дијалога’. То би била велика и опширна тема, незахвална за простор и време које је пред нама, па ћемо се овде ограничити на неку врсту семантичко-теолошког рашчлањивања смисла и значења појединих појмова и синтагми, на један својеврсни пресек кроз размишљања – своја и разних аутор(итет)а ради откривања различитих слојева смисла и значења.

ДОИ:

нема

УДК:

27-675:271.2

преузми пдф