српски

english


Мирослав Поповић

Mонашки редови и духовност на западу у 12. и 13. веку

страна: 133-163

Апстракт

У раду се описује развој просјачких редова и њихове побожности, улога у црквеном и интелектуалном животу западног хришћанства 13. века.

ДОИ:

нема

УДК:

272-788.3”11/12”

преузми пдф