српски

english


Оливер Суботић

Историјски развој организационе структуре Цркве

стране: 81-93

Апстракт

Од почетне заједнице која je обухватала неколико евхаристијских сабрања, Црква je убрзо постала организам васељенских димензија, што јеусловило и консеквентан развој њене организационе структуре. To je посебно био случај после ревидирања друштвеног статуса Цркве и потоњег вишевековног функционисања y оквиру Ромејског царства, али и y нововековном периоду. Поред идентификовања конкретних историјских организационих схема и кључних фактора који су утицали на њихову еволуцију, потребно je одредити и однос према темељним еклисиолошким поставкама.

ДОИ:

нема

УДК:

27-72(091)

271.2-72”20”

преузми пдф