српски

english


Здравко Пено

Софиологија и софијанизам

страна: 25-55

Апстракт

Аутор разматра егзегетско u богословско значење појма „Софија“ y Светом писму Старог и Новог завета y светлу светоотачке херменаутике и теологије, са посебним критичким освртом на касније интерпретације.

ДОИ:

нема

УДК:

27-144.8

271.2- 1(470)”18”

271.2-144.8

преузми пдф