српски

english


Давор Џалто

De rebus artium quasi phenomena apophatica

стране: 11-24

Апстракт

У овом раду успостављам паралелу између начина на који уметност и уметничка теорија бивају схваћени у другој половини двадесетог века, и философије уметности Николаја Берђајева. И у једном и у другом случају имамо основа да о уметничком стваралаштву говоримо као о апофатичком феномену, што доводи до неопходности конституисања једног новог погледа на уметничку „теорију“ и „праксу“ у односу на имератив „научне објективности“.

ДОИ:

нема

УДК:

111.852 Берђајев Н. А.

14 Берђајев Н. А.

7.01

преузми пдф