српски

english


Александар Ђаковац

Теологија и филозофија

стране: 168-170

Извод

Волфхарт Паненберг није довољно познат нашој богословској јавности. Колико знамо, ово је до сада први превод неке његове књиге из опуса који броји преко 650 библиографских јединица. Због тога ћемо навести неколико основних података о самом аутору. Волфхарт Паненберг (Wolfhart Pannenberg) је рођен 1928. у Немачкој. Након Другог светског рата започео је студије на Универзитету у Берлину. Такође је студирао на Универзитету у Гетингену (Göttingen) и на Универзитету у Базелу. Докторирао је на Универзитету у Хилдербергу. У својој дисертацији се бавио проблемом предсетинације у делу средњoвековног писца Дунс Скотуса (John Duns Scotus). Ова дисертација је објављена 1954. године. Био је ученик Карла Барта (Karl Barth) и Едмунда Шлинка (Edmund Schlink). Иако је као дете био крштен од Лутерана, током читаве младости није имао контаката са Црквом. У младости је имао одређена религиозна искуства која је касније описивао као „искуства просветљења“. Своја искуства је покушавао да схвати читајући велике философске и религиозне мислиоце. Током читаве своје каријере бавио се односом религије и науке. Такође се бавио и философијом историје и философијом науке. Називан је и „есхатолошким реалистом“.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф