српски

english


Константин Каварнос

Пут ка сазнању

преводилац: Јелисавета Вујковић

стране: 17-24

Извод

Ту, недавно, доспио ми је у руке омањи рад протојереја Васа Ивошевића, професора богословије у Сремски Карловцима, Теологија Св. Саве; то је, у ствари, сепарат из двоброја Православне мисли за 1973. годину.

Овај, како га назвах, омањи рад јесте једна прегнантно и концизно писана студија која обраћује богословску мисао Св. Саве. Писан синтетички, овај језгровити и лапидарни текст отвара читаоцу увид у комплетну православну догматику и етику, садржану у проповиједима и поукама Св. Саве, сачуваним у описима — његовим и његових биографа. Писац је проучио изворне текстове у преносу на наш савремени језик, и то не све него само биографије, док су изостале повеље и Служба у којима има такоће богословски дубоко фундираних мисли; затим је извршио концентрацију сабраног градива, а онда приступио његовој обради. Зато је овај рад синтеза, гледано са становишта примијењеног метода рада, а преглед — широк и лепезаст, чак и систем — гледано по богатству мотива и тема које покреће. Гледано формално, могла би да се стави методолошка примједба аутору да је поступио сувише схоластички и параграфски; мећутим, чести наслови не представљају никакво сецкање и дробљење велике теме православне догматике, него се налазе ту у тексту само ради тематске прегледности. Ријеч пишчева је документарна јер се увијек наслања на податак; и управо због те, скоро егзактне везаности за податак — она је кратка даха.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф