српски

english


Константин Каварнос

Химнографија

преводилац: Јелисавета Вујковић

стране: 89-94

Извод

Једно значајно дело о чувеном критском сликару Доменику Теотокопулосу, (1541—1614), опште познатом као Ел Греко, о6јављено је 1961. године под насловом: Преиспитивање Ел Грековог сликарства. Писац овог дела је Павле Келемен, Американац мађарског порекла, познат по својим студијама о уметности, посебно о средњевековној уметности, као и уметности Барока и Рококоа у Латинској Америци. У овој књизи Келемен заснива своја сазнања не само на различитим написима о Ел Греку, него исто тако на непосредном познавању критског сликарства као и византијских споменика. Широко познавање византијске иконографије омогућило је Келемену да у делима Теотокопулоса сагледа многе елементе Православне, Византијоке уметности и да утврди велику вредност ове уметности.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф