српски

english


Др Радмило Вучић

Оглед српске музичке библиографије до 1914. године

стране: 158-159

Извод

Као свако стваралаштво тако и музичко има свој сигуран ослонац у народном стваралаштву. Животни полет долази до израза и у духовном, културном стваралаштву. Зато музичко налази своју сигурну полазну тачку и извор побуда у музичком стваралаштву народа. Снага природне функције је неисцрпна, а изражава се и у музици народа. Уметнички смисао налази ту свој непосредан израз. Каткад наиван, он пролази кроз спонтану критику самих народних маса, које оно што је боље прихватају и развијају даље, док слабије остаје без одјека. Ту нема „теоријског” одабирања, дакле према унапред одређеним гледиштима и мерилима. Ово долази тек са вишим ступњем музичког рада, али у њему има непосредног осећања за трајну вредност. У сваком народном уметничком делу има више варијаната, али се највише прошири најлепша.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф