српски

english


Жарко Ђ. Гавриловић

Психологија у етици

стране: 288-304

Извод

Дуготрајан је и постепен процес развијања личности. Разви- јају се и непрекидно мењају поједине особине, а тим и структура личности у целини. Та промена настаје нарочито под утицајем средине и деловања фактора наслеђа у форми урођених диспозиција путем гена, па мешањем особина у разним квалитативно квантитативним односима омогућен је настанак изванредно сложених карактера и темперамената, способности и интелигенције итд. Од чинилаца који образују средину најбитнији су утицај породице и домаће атмосфере на дете у најранијем добу његовог живота, а затим се појављује школа која већ представља први дечији корак у друштво. А сваки друштвени облик људског удруживања поставља извесне захтеве, ствара извесне навике, истиче одрећене циљеве у духу неких општих ставова и схватања једног доба кога карактерише одређени друштвени систем и његова идеологија.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф