српски

english


Др Чедомир С. Драшковић

Зашто сам хришћанин? Шта је циљ нашега живота?

стране: 81-83

Извод

Приликом посматрања света и живота сваком се новеку и нехотице наметне питање: зашто је хришћанин. Ако бих ја одговарао на питање: Зашто сам хришћанин? — одмах бих рекао да сам хришћа- нин пре свега зато што је по хришћанском учењу човек уопште не- што велико и драгоцено. Човек је једино биће у свету за које се каже да је створено ,,по слици и прилици Божјој” (1 Мој, 26—27) и да му је дата владалачка моћ на земљи. Уз све то човек је центар интересовања и бриге Божје. Толико је безгранична љубав Божја према човеку, да се она види чак и онда кад Бог, у интересу самога човека и у намери да га морално усаврши, оштро кажњава његове грехе (Прем Сол 12,22). С друге стране и човек сматра да у сваком случају задржава своју моралну личност цело- витом и да располаже моралном слободом која га чини способним да и сам придонесе остварењу Божјег плана о коначном постизању циља, своме назначењу.

ДОИ:

нема

УДК:

нема

преузми пдф