српски

english


Милош Мишковић

Утицај Карла Великог на формирање теолошке мисли у Западној Европи

стране: 481-502

Апстракт

Ово истраживање има за задатак да прикаже утицај Карла Великог на формирање теолошке мисли у Западној Европи. Световни владари су имали утицај на Цркву; међутим, са Карлом Великим дешава се преседан на Западу – нико од његових претходника није се у тој мери укључивао у решавање догматских питања нити имао толико огроман утицај на доношење одлука на саборима. Посматрајући Карлов утицај на формирање теолошке мисли као одлучујући за прихватање одређених догмата у Франачкој Цркви, моћи ћемо да схватимо историјски контекст и осветлимо однос Карла Великог са Франачком и Римском Црквом у другој половини VIII и у првој декади IX века.

УДК:

27-732.2/.4"07/08"

321.62:929 Карло Велики

322:27(4)"07/08"

преузми пдф