српски

english


Бранко Радовановић

О изучавању црквеног права на руским духовним академијама и значају руских богословских школа крајем XIX и почетком XX века кроз једну међуратну полемику

стране: 343-358

Апстракт

Рад има за циљ да нам на основу полемике која је вођена у Веснику Српске Цркве током 1928. године, а у којој су учествовали Радован Казимировић, Љубомир Рајић и Сергије Троицки, прикаже како се изучавало црквено право на руским духовним академијама и какво је било образовање и допринос црквеноправној науци Сергија Троицког током његовог боравка у домовини. Анализа полемике нам је и значајна, јер се она проширује и на целокупни допринос и значај руских богословских школа у православном свету.

УДК:

050.482ВЕСНИК СРПСКЕ ЦРКВЕ:271.2-74(497.11)"1928"(049.2)

271.222(470)-74"18/19"

преузми пдф