српски

english


Година LV (2022), Број 2

Истинито знање (γνῶσις ἀληθής) у спису Против јереси (4.33.8) Светог Иринеја Лионског [пдф]

Педесет четврта катедрална беседа Севира Антиохијског: увод, сирски текст и превод на српски [пдф]

Бошко М. Ерић

стране: 235-282

Значај Карловачке богословије за неговање и унапређење литургијског појања код Срба [пдф]

Предраг Ђоковић

стране: 283-306

Музејски и литургијски контекст иконе и сакралних предмета [пдф]

Вантелесна оплодња (фертилизација in vitro) са аспекта философске и хришћанске етике [пдф]

Сања Николић

стране: 325-342

О изучавању црквеног права на руским духовним академијама и значају руских богословских школа крајем XIX и почетком XX века кроз једну међуратну полемику [пдф]

Бранко Радовановић

стране: 343-358

Битољска плоча — ново читање [пдф]

Жарко Б. Вељковић

стране: 359-378

Stefan Alkier / Ioan Dumitru Popiu, unter Mitarbeit von Alena Schulz (прир.), Wunder in evangelischer und orthodoxer Perspektive [пдф]

Бојан Миљковић, Чудотворна икона у Византији [пдф]

Ђакон Славиша Тубин

стране: 383-386

Одговорена питања: Владимир Коларић, Хришћанство и уметност [пдф]

Јелена Калајџија

стране: 386-389

Нови прилог изучавању узајамних односа религије и политике: Мирољуб Јевтић, Политика се родила из религије [пдф]