српски

english


Сава Миловановић

Нека канонско-пастирска питања у радовима архимандрита др Филарета Гранића

стране: 139-158

Апстракт

У овом раду ћемо се бавити историјско-канонском анализом оних радова покојног академика и професора Православног богословског факултета у Београду архимандрита др Филарета Гранића (+1948) који обрађују питања из канонско-пастирске праксе. Долази се до закључка да ова група Гранићевих радова потврђује његову широку ерудицију и научну компетентност, иако им на појединим местима, стиче се утисак, недостаје теолошке истанчаности.

УДК:

271.2-725-46 Гранић Ф.

271.222(497.11)-788-74:929 Гранић Ф.

преузми пдф