српски

english


Никола Илић

Да ли је српски кнез Вишеслав био хришћанин?

стране: 95-112

Апстракт

У овом раду тежимо да одговоримо на питање да ли је српски кнез Вишеслав из VIII века био хришћанин. Како би одговорили на постављено питање, проучаваћемо опис покрштавања Срба у време цара Ираклија (VII век), потом све расположиве изворе о самом кнезу Вишеславу и на крају опис покрштавања Срба у време цара Василија I Македонца (IX век).

УДК:

27-767(=163.41)"6/8"

929.731 Вишеслав, српски кнез

94(=163.41)"6/8"

преузми пдф