српски

english


Милица Михајловић Антонијевић

Игор Ивковић, ур., Зборник радова: 800 година аутокефалности Српске Православне Цркве у Епархији тимочкој

стране: 507-511

Извод

У редовима који следе сажето ће бити приказан садржај зборника који је приређен поводом значајног осмовековног јубилеја аутокефалности Српске Православне Цркве. У овом издању је сабрано тринаест научних радова, један приказ догађаја и два приказа књига. Аутори текстова настојали су да систематизују постојећу грађу која се тиче црквене прошлости на простору Тимока и Крајине, затим да поставе нове проблеме као и да понуде нека решења. Обрађене теме су бројне и обухватају области историје, археологије и уметности. Мултидисциплинарни приступ, овде често примењиван, утицаће на студиозност истраживачке мисли. Неће бити сувишно поменути и то да је већина истраживача својим биолошким пореклом са простора који истражује, на којем егзистира и ствара. Постојеће историјске чињенице аутори су, као сукцесори једног почасног скупа научника, поткрепљивали наводима старије литературе, већ широко прихваћене, дајући посебан акценат истраживачком раду и научном доприносу историчарке уметности Бранке Кнежевић (1922–2021). Ништа мање су показали стваралачку живахност и истраживачку проницљивост те су показали нове правце у проучавању богатог, али још увек недовољно елаборираног, духовног и културног наслеђа у овом делу наше земље. Разноврсном фокусу аутора нису измицале ни личности и догађаји, нити топоси, који год период био у питању: касна антика, средњи век, нови век или савремено доба, при чему је истакнуто интензивно преплитање верских и културних утицаја. У свему томе се сублимира свештена историја Цркве у Тимочкој Крајини, која на том простору постоји од периода раног хришћанства па до наших дана.

УДК:

271.222(497.11)-773-9(082)(049.32)

271.222(497.11)-9(082)(049.32)

преузми пдф