српски

english


Предраг Драгутиновић

Mato Zovkić, Jakovljeva poslanica: Prijevod i komentar

стране: 504-507

Извод

Научни коментари на библијске књиге представљају перманентни дефицит у теолошкој литератури на језицима народа Западног Балкана. Иако су коментари у патристичко доба били фреквентни медијум за посредовање библијске поруке, те узимајући у обзир чињеницу да на Западу, па и у Грчкој, постоје многобројне научно профилисане едиције коментара на све књиге Библије, у нашим срединама коментар као књижевни жанр није нашао одговарајуће место у библијским студијама. Стога је појава једног коментара попут овога, о коме ће надаље бити речи, велики догађај не само за средину аутора и његових непосредних реципијената, већ и за целокупну Библистику Западног Балкана. Нарочито је важно нагласити да се ради о презентацији вишедеценијског рада, како научно- истраживачког, тако и наставно- дидактичког, на једном библијском тексту, и то у најзахтевнијем научном жанру, наиме у форми научног коментара. Мато Зовкић, сарајевски професор Новога Завета у пензији, је својим коментаром на Саборну посланицу Јаковљеву не само испоштовао опште прихваћене научне стандарде савремене Библистике, већ и успоставио смернице и критеријуме за продукцију коментара на библијске списе у срединама у којима то још увек није постала пракса. Особито је значајно да се готово истовремено у суседству појавио још један научни коментар двојице православних теолога, професора др Владислава Топаловића и др Дарка Ђога на Еванђеље по Матеју (Фоча, 2021). Интересантно је да постоји извесна блискост између Еванђеља по Матеју и Саборне посланице Јаковљеве (уп. стр. 31–34). У сваком случају, оба коментара представљају изузетно важне кораке у развоју библијских студија нашег региона.

УДК:

27‑248.76-277(049.32)

преузми пдф