српски

english


Миљана Матић

Приказ издавачке делатности Музеја Српске Православне Цркве у Београду у периоду 2017–2021. године

стране: 497-503

Извод

Неоспорна је чињеница да Музеј Српске Православне Цркве у Београду представља једну од најважнијих ризница и изузетно драгоцени музејски простор од ванредног значаја како за нашу помесну Цркву, тако и за европско и светско поднебље нарочито у погледу похрањене духовне, културне и уметничке баштине. Стога не треба да нас чуди што се ова институција определила да реализује веома запажену издавачку делатност у распону 2017–2021. године.

УДК:

069.02:271.222(497.11)]:655.4/.5"2017/2021(049.32)

преузми пдф