српски

english


Радомир В. Поповић

Посланица Цариградске Патријаршије Чесима из 1451. године

стране: 429-440

Апстракт

Рад има за циљ да представи односе хусита и Православне Цркве, тачније Константинопољске Патријаршије половином XV века, поводом чега је и начињен превод Посланице Цариградске Патријаршије Чесима. Истовремено, ово је и својеврсни покушај да се кроз призму извора од историјског значаја осветли наведено временско раздобље са свим својим актерима, али и да се пружи одговор на нека питања која се рађају током сагледавања историјских догађаја из XV столећа.

УДК:

271.2-67:272"14"

271.21(560)-67:27‑878.4"14"

преузми пдф