српски

english


Славиша Тубин

Христијанизација Нубијe и везе са Византијом до X века

стране: 411-428

Апстракт

Рад се бави христијанизацијом Нубијских земаља и трговачким и војним контактима ових простора са Византијом до X века. Примање Христове вере у Нубији је било покренуто уникалним историјским токовима и није било директно повезано са христијанизацијом Египта или Етиопије. Индикације о првим подухватима покрштавања можемо пратити још од апостолског периода. Коначно покрштавање све три нубијске државе (Нобатија, Макурија и Алодија) бива остварено у VI веку. Мисије Јустинијанове крштењско- дипломатске политике уводе Нубијце међу народе православне икумене. Нубијско тло је било место такмичења православних и монофизитских посланстава. Исламска освајања у VII столећу начинила су територијални јаз између Нубије и Ромејске империје, али живе везе међу њима можемо да идентификујемо чак и током X века. Изузев теме христијанизације, основно питање овог рада гласи: да ли Нубијске земље прекидају односе са православном Византијом или остају део византијског света упркос исламским освајањима Египта?

УДК:

27-9(397)"00/09"

271.2-76(397:495)"00/09"

94(397:495)"00/09"

преузми пдф