српски

english


Љиљана Башић

Сведочанства некролога II (1920–1931)

стране: 337-362

Апстракт

Рад је наставак библиографије „Сведочанства некролога“, објављене у часопису Теолошки погледи бр. 3 (2019). У овом раду су библиографски обрађени некролози објављени у часопису Гласник: службени лист Уједињене српске православне цркве, који убрзо мења назив у Гласник: службени лист Српске православне Патријаршије у периоду од 1920. до 1931. године. Рад садржи анализу објављених некролога у наведеном периоду којом се, поред осталог, указује и на различите приступе уређивања часописа.

УДК:

014.3:050ГЛАСНИК"1920/1931"

014:929"1920/1931"

преузми пдф