српски

english


Срђан Томашевић

Положај Украјинске Православне Цркве у оквиру Руске Православне Цркве: канонско-правни аспекти

стране: 297-316

Апстракт

У овом раду разматра се статус Украјинске Православне Цркве у оквиру Руске Православне Цркве. Анализом најважнијих канонско – правних докумената који се тичу Украјинске Православне Цркве, настоји се објаснити положај ове помесне Цркве у оквиру Руске Православне Цркве. Такође, у раду се излаже објашњење појма широка аутономија Украјинске Православне Цркве, као и појмова независност, самосталност и самоуправност поменуте помесне Цркве. На крају рада даје се упоредна анализа статуса Украјинске Православне Цркве и осталих помесних Цркава које се налазе у саставу Руске Православне Цркве. Циљ рада је да предочи и објасни особен статус Украјинске Православне Цркве који она поседује, али и њену изузетну важност за Руску Православну Цркву.

УДК:

271.222(470)-74-77

271.222(477)-74-77

преузми пдф