српски

english


Милош Мишковић

Мисија англосаксонских монаха Вилехада и Алкуина на Континенту у последњој четвртини VIII века

стране: 269-284

Апстракт

Ово истраживање има за задатак да прикаже хришћанске мисије англосаксонских монаха Вилехада и Алкуина, спровођене на Континенту у последњој четвртини VIII века. Њихова особеност огледала се у томе што је Вилехад био епископ мисионар у Саксонији, а Алкуин старешина дворске школе у Ахену. Вилехад је проповедао хришћанство покореним народима, док је Алкуин, који није био мисионар, свој допринос мисији дао утицајем на државну и црквену власт и захтевом краљу и епископима који су мисионарили у покореним крајевима да се хришћанство проповеда на апостолски начин, тј. без присиљавања покорених народа да приме хришћанство. У овом истраживању настојаћемо да проучимо однос Франачке државе према покореним народима и у којој је мери иста помагала мисионаре у њиховом подухвату, али и да утврдимо какви и колики су били утицаји Вилехада и Алкуина на мисионарење у Саксонији и Аварском каганату.

УДК:

27-36 Вилехад, свети

27-76 Алкуин

27-76(363)"07"

преузми пдф