српски

english


Александар Милојков

Substantia vel ess entia и substantia vel persona у тријадологији Светог Августина – да ли је разумео тријадолошку терминологију кападокијских отаца?

стране: 233-268

Апстракт

У раду се разматрају тријадолошка терминологија и тријадолошки појмови у богословљу Светог Августина и његов однос према тријадологији кападокијских отаца. У контексту тријадолошког-терминолошког спора Истока и Запада у четвртом веку, разматра се кападокијска појмовна револуција. У раду се анализирају одељци из Августиновог списа De Trinitate, кроз коју се показује кретање његовог разумевања и сагласја са кападокијском тријадологијом и пут од наслеђене (substantia vel essentia) до кападокијске употребе тријадолошке терминологије (substantia vel persona).

УДК:

27-144.89 Августин, свети

27-144.89"(393)"03"

преузми пдф