српски

english


Година LIV (2021), Број 2

Substantia vel ess entia и substantia vel persona у тријадологији Светог Августина – да ли је разумео тријадолошку терминологију кападокијских отаца? [пдф]

Мисија англосаксонских монаха Вилехада и Алкуина на Континенту у последњој четвртини VIII века [пдф]

Милош Мишковић

стране: 269-284

Посланица Диогнету и Иван Стојковић [пдф]

Славољуб Лукић

стране: 285-296

Положај Украјинске Православне Цркве у оквиру Руске Православне Цркве: канонско-правни аспекти [пдф]

Срђан Томашевић

стране: 297-316

Страдање српских архијереја у Првом светском рату [пдф]

Сведочанства некролога II (1920–1931) [пдф]

Љиљана Башић

стране: 337-362

Constantine Porphyrogennetos, The Book of Ceremonies [пдф]

Славиша Тубин

стране: 363-366

Ролан Минерат, Папа — универзални епископ или први међу епископима [пдф]

Александар Ђаковац

стране: 366-370

Поставити ствари на своје мјесто — мир васионе [пдф]

Јелена Калајџија

стране: 371-378

Процес поетских канонизација [пдф]

Дамјан Ћулафић

стране: 378-382