српски

english


Марко Трајковић

Верска настава у Србији: период од формирања Краљевине СХС до почетка Другог светског рата

стране: 163-178

Апстракт

Циљ овог рада је да укаже на специфичности увођења Верске наставе у Србији између два светска рата. Период је подељен на три целине у којима се оцртавају изазови и напори државе у погледу унификације, као и напори за увођење и очување Верске наставе Православне цркве на свим образовним нивоима. У првој целини осврћемо се на положај који је Верска настава имала у Краљевини Србији до уједињења, као и на промену позиције у новооснованој држави. Друга целина указује на све веће сукобе између „либералних“ и „клерикалних“ снага у друштву када је реч о уређењу просвете. Трећа целина се односи на период од 1929. године и коначног унификовања просветне политике у Краљевини Југославије.

УДК:

37.014.523(497.11)"1918/1941"

37.091.3:271.2(497.11)"1918/1941"

преузми пдф