српски

english


Братислав Теиновић

Српска Православна Црква и свештенство у Босанској Крајини (од „Саферске наредбе“ до почетка устанка, 1859–1875)

стране: 129-148

Апстракт

У раду је приказан тежак положај српске православне цркве и свештенства у Босанској Крајини после Крајишке буне 1858. године. Иако су православни Срби након Портиних реформских олакшица добили право на обнову и изградњу православних богомоља, они су у том послу ометани од фанатизованих муслимана у бројним градовима и местима. То се пре свега односи на: Босанску Градишку, Босанску Дубицу, Приједор, Бању Луку, Бихаћ, Босански Петровац и Гламоч.

УДК:

271.222(497.11)-9(497.6 Босанска Крајина)"1859/1878"

преузми пдф