српски

english


Никола Илић

Однос Немањића према римокатоличкој јерархији

стране: 99-128

Апстракт

У овом раду се бавимо питањем односа српских владара и локалних управитеља из династије Немањић према римокатоличкој јерархији у средњовековној Србији, али и ван ње. То обухвата однос Немањића према домаћој ри­мокатоличкој црквеној организацији, пре свега према епископату Барске и Дубровачке архиепископије, као и однос према Курији.

УДК:

322:272(497.11)"11/13"

929.52НЕМАЊИЋ

преузми пдф