српски

english


Славиша Тубин

Богослужбена улога Стратегике, значај војних духовника и богослужења у византијској идеји светог рата у доба Никифора Фоке (X век)

стране: 85-98

Апстракт

У перцепцији улоге богослужења при византијској војсци, као и значају војних духовни­ка у време цара Никифора Фоке неопходно је анали­зирати оновремене изворе. Ми ћемо се у овом раду бавити питањем која је богослужбено­духовничка улога Византијске цркве, односно њених духовни­ка у Фокиним кампањама, новоизраиљској свести и верском поимању рата? Који је значај Атона и Атанасија Атонског као Фокиног духовника? Ино­ваторно овај рад Никифорову Стратегику неће са­гледавати само као устаљену Praecepta Militaria, већ ради свог богослужбеног садржаја она ће бити посматрана као војно­богослужбени приручник, и сходно томе биће критички анализирана.

УДК:

271.2-763(495)"09"

321.62:929 Нићифор II Фока

355.011(495)"09"

преузми пдф