српски

english


Предраг Драгутиновић

Еванђеље по Петру. Увод и превод текста Ахмимског кодекса на српски језик*

стране: 25-38

Апстракт

Еванђеље по Петру спада у ка­тегорију ткзв. апокрифних списа, тачније апо­крифних Еванђеља. Фрагмент списа пронађен је крајем 19. века у Горњем Египту (Ахмим = Пано­полис) и од тада је био и остао предмет многих научних дебата. Приложени рад бави се уводним темама везаним за Еванђеље по Петру (ознака ЕвПет или Akhm. 1) и доноси превод овог списа (фрагмента) на савремени српски језик.