српски

english


Богољуб Шијаковић

Пут душе у чистоту и слободу: О Митрополиту Амфилохију

стране: 9-24

Апстракт

Интелектуално стваралаштво Митрополита Амфилохија изузетно је обимно и веома разуђено, и то не само као теолошко, фило­софско, научно­истраживачко, књижевно и прево­дилачко дјело, него на један посебан начин када је у питању дисциплинарна структура теологије. Са становишта епистемичког утемељења и оправда­ња мишљења и дјелања Митрополита Амфилохија могла би се издвојити његова три темељна пола­зишта. Прво, лично искуство вјере као искуство личносног Бога у животу и историји. Друго, његова теолошка мисао полази од тријадологије из које происходи христологија а онда из ове антрополо­гија (или теантропологија), па тако антрополо­гија добија не само своје утемељење него и одређену сврху. Треће, кроз призму христолошки утемељене антропологије он приступа проблемима савреме­ности и онда поражавајући положај човјеков данас контрастивно тумачи у односу на човјеково на­значење, на оно шта би човјек могао да буде и шта би у нормативном смислу требало да буде, наиме како да не буде тек индивидуа него личност.

УДК:

271.2-1 Амфилохије, црногорско-приморски митрополит

271.222(497.11)-722.51:929 Амфилохије, црногорско-приморски митрополит

преузми пдф