српски

english


Милан Кострешевић

Mark Edwards, Aristotle and Early Christian Thought

стране: 215-218

Извод

Истраживања односа философије и ранохришћанске теологије обично се у највећој мери ослањају на платонизам. Било да је реч о директном ангажовању са Платоном или са његовим каснијим верзијама оличеним у средњем и у новоплатонизму, овај философски систем играо је велику улогу у пружању философских извора за хришћанску мисао. Али то није био једини пагански утицај на хришћанство, при чему монографија Aristotle and Early Christian Thought оксфордског професора Марка Едвардса пружа додатну аргументацију да би Аристотела, његове наследнике и коментаторе требало сматрати главним делом философске позадине раног хришћанства. Књига коју овде представљамо густа је и ерудитна, подстицајна је за оне истраживаче које занима пресек грчкоримске философије и хришћанске теологије.

УДК:

14 Аристотел(049.32)

27-1:1"00/05"(049.32)

преузми пдф