српски

english


Ана Млађеновић, Марко Чајковић

Политичко-морална одговорност Цркве у савременом друштву: позив на преображај или херојски подухват?

стране: 179-210

Апстракт

Овај рад ће настојати да призму интелектуалне оптике усмери на једну компаративну анализу историјских околности хришћанске Цркве са нагласком на начине на које се хришћански етос пројављује у спорадичним политичким преломним тренуцима, од којих зависи даљи правац црквене историје. У даљем раду, биће дати описи савременог секуларног амбијента Цркве, уз социјалну улогу и значај Цркве у току пресудних историјских догађаја. Манифестације деловања Цркве су одјекивале и у политичком свету, и та деловања се могу сматрати и неком врстом политичког активизма. Стога, кључно питање које ти примери и обрасци треба да пруже је на који начин то социополитичко деловање Цркве може са се спроведе у јеванђељском духу, а посебно у ери либералног, секуларног друштва?

УДК:

271.222(497.11)-662:3"19/20"

299.5(100)"19/20"

322

преузми пдф