српски

english


Синиша Симић

Кратак историјски приказ значења и улоге појма ἀρχή у космологији

стране: 787-810

Апстракт

Ослањајући се на Аристотелову интерпретацију предсократовске мисли, или на каснија тумачења ране античке филозофије јасно је да су филозофија и наука зачете са питањем шта је начело свега, односно да филозофско- научна мисао (са присутним теолошким контекстом) почиње космолошким темама. Још од Хесиода, преко предсократоваца па до данас можемо приметити да су се начелу, у већој или мањој мери приписивали божански квалитети. У раду ћемо видети да је разматрање начела централни појам у оквиру првобитне науке, а да данас није уопште у њеном домену; што не значи да је сувишно његово разматрање из аспекта теолошке и филозофске мисли.

УДК:

113.2(38)(091)

524.8:2-172.2

преузми пдф