српски

english


Владимир Ђурић, Василије Марковић

Ограничење слободе вероисповести у условима пандемије: пример Црне Горе

стране: 761-786

Апстракт

Криза узрокована пандемијом COVID- 19 отворила је бројне како здравствене, тако и друштвене недоумице. Аутори у раду настоје да дају одговор на једно, до сада ретко третирано правно питање — остваривање слободе вероисповести у њеном колективном аспекту у условима пандемије. Уз ширу слику (оправданости) секуритизације као државног одговора на новонасталу опасност, централна тачка рада остаје проблем у ком се додирују медицина, право и теологија. Одговор на питање да ли се у време de facto или de iure ванредног стања може ограничити слобода вероисповести и посебно њен колективни аспект, као и каква то ограничавајућа мера (не) треба да буде да би задовољила услов сразмерности у оквиру теста пропорционалности, аутори ће понудити на примеру уређења овог питања у Црној Гори.

УДК:

342.731(497.16)"2020"

351.77:[616.98:578.834(497.16)"2020"

преузми пдф