српски

english


Стефан Зељковић

Западна црква у постимперијалном периоду (476–526)

стране: 687-710

Апстракт

Почетак средњег века обележен је пропашћу Западног римског царства и успоном варварских држава на његовим рушевинама. Међутим, процес друштвено- политичке транзиције био је далеко сложенији. У том контексту, настојаћемо да истражимо у раду живот Западне цркве у периоду између абдикације последњег западноримског цара и смрти готског владара Теодориха Великог. Расветлићемо положај Цркве у дезинтегрисаном друштву постимперијалног Запада и њену посредничку улогу у односима варварских освајача и римских староседелаца. Посебан осврт учинићемо на положај Римске цркве, њен однос према римском државно- правном наслеђу и еклисиолошко- канонски развој унутар васељенске Цркве.

УДК:

27-9(4-15)"476/526"

преузми пдф