српски

english


Александар М. Обрадовић

Свештенство у Месопотамији

стране: 651-686

Апстракт

У раду је изложен општи преглед свештенства у Месопотамији. У првом делу рада је дат осврт на веру у Сумеру и Акаду и касније њихово стапање које је изнедрило месопотамску религију. Други и главни део рада наводи таксативно чинове и службе свештеника и свештеница у Месопотамији и посебно свештенство краља. Трећи део рада је посвећен месопотамским храмовима и богослужењу у њиховим основним цртама. Рад закључује кратко разматрање поста и празника у њиховом основном аспекту.